Better Health, Brighter Future

Privacyverklaring Shire


Deze Privacyverklaring treedt in werking op: 1 april 2017

Shire erkent en respecteert de privacy rechten van personen verbonden aan verwerking van persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) licht toe welke soort persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Indien u vragen heeft omtrent Shire’s privacy praktijken of indien u toegang wenst tot de persoonsgegevens die Shire van u verzameld heeft, of deze wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens onder het kopje “Hoe kunt u ons contacteren”.

applicable organizations Toepasselijkheid van deze Privacyverklaring en betrokken organisaties

Shire is een groep van bedrijven met activiteiten wereldwijd. De Shire onderneming (“Shire”, “wij”, “ons”, “onze”) omvat de moederonderneming, Shire plc, en haar filialen. Voor contactinformatie van uw plaatselijk filiaal, gelieve Shire’s website http://www.shire.com/contact-us te raadplegen.

Deze Verklaring is van toepassing op de Shire websites, sociale media, (mobiele) applicaties, enquêtes, activiteiten ter ondersteuning van patiënten en zorgprofessionals, en op andere Shire diensten die deze Verklaring bevatten of ernaar verwijzen (gezamenlijk “Diensten”). Eenieder die toegang heeft tot de Diensten, erop browsen of ze op enige andere wijze gebruiken - zowel handmatig als via een geautomatiseerd toestel of programma - wordt beschouwd als een “Gebruiker”.

Alle Gebruikers zijn gebonden door de voorwaarden in deze Verklaring en door alle specifieke gebruiksvoorwaarden verbonden aan de relevante Dienst. Door gebruik te maken van de Shire Diensten stemt u in met de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Verklaring.

personaldatacollection De Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

Shire verzamelt persoonsgegevens om efficiënt te kunnen werken en om u de best mogelijke ervaring te bieden bij het gebruik van onze Diensten. Sommige van deze gegevens verstrekt u rechtstreeks aan Shire via registraties, aanvragen en enquêtes, en in de context van uw vragen. Zo kunt u er, bijvoorbeeld, voor kiezen om uw naam en contactgegevens, gezondheids-, verzekerings- en/of financiële informatie te geven in de context van een promotie, een bijstands- of ondersteuningsprogramma voor patiënten of een klinische proef. Zorgprofessionals kunnen bijvoorbeeld informatie verstrekken betreffende hun specialisaties en professionele relaties.

Wij kunnen ook gegevens over u ontvangen door te volgen hoe u onze Diensten gebruikt. Bijvoorbeeld, door middel van technologieën zoals cookies (zie ook het kopje “Internet, cookies en soortgelijke technologieën”).

Shire verkrijgt ook gegevens van derden (inclusief andere bedrijven). Zo kunnen wij bijvoorbeeld dergelijke gegevens van derden gebruiken om contact- of financiële gegevens te bevestigen, om de vergunning van zorgverleners te controleren, of om uw interessen beter te begrijpen door demografische informatie te linken aan andere informatie die u heeft verstrekt.

personaldatause Hoe wij gebruik maken van persoonsgegevens

Shire gebruikt persoonsgegevens die wij verzamelen voor enkele basisdoeleinden, hieronder in meer detail beschreven: (1) voor bedrijfsactiviteiten (marketing en verkoop, onderzoek en ontwikkeling, ondersteuning van patiënten, donaties en sponsoring, communicatie), (2) voor bedrijfsadministratie (financiën en boekhouding, personeelsbeleid, preventie- en onderzoeksactiviteiten), (3) voor bedrijfsbeheer (interne audit, vermogensbeheer, systeem- en bedrijfscontroles), en (4) waar nodig om de gezondheid, veiligheid en beveiliging van Shire personeelsleden te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke vereisten en verplichtingen.

personaldatasharing Met wie wij persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens, met uw toestemming of waar nodig, om elke transactie uit te voeren of dienst te verstrekken waar u om verzocht heeft of die u toegestaan heeft. Wij delen ook gegevens met door Shire gecontroleerde filialen en dochterondernemingen; met leveranciers die namens ons werken; indien wettelijk vereist of om te reageren op een juridische procedure; om onze klanten te beschermen; om levens te beschermen; om de beveiliging van onze Diensten te handhaven; en om de rechten of eigendom van Shire te beschermen.

personaldataprotection Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij hebben diverse veiligheidstechnologieën en organisatorische procedures geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik en bekendmaking. Wij slaan uw persoonsgegevens bijvoorbeeld op in computersystemen die over verscheidene soorten technische en fysieke toegangscontroles beschikken, zoals encryptie. Hoewel Shire commercieel redelijke data veiligheidscontroles - conform de industrienormen - toepast, kan Shire de veiligheid van uw informatie niet garanderen. Het is ook belangrijk dat u eraan denkt zich te beschermen tegen onbevoegde toegang tot uw wachtwoord(en) en uw computer, mobiele toestellen, etc. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld, als u het gevoel heeft dat de beveiliging van een account, die u eventueel bij ons heeft, aangetast is), gelieve ons hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen, zoals beschreven in de “Hoe kunt u ons contacteren” sectie hieronder.Appendix F.

personaldatastorage Waar wij persoonsgegevens opslaan en verwerken

Aangezien Shire een multinationale organisatie is met vestigingen in verschillende landen over de hele wereld, kunnen uw persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt worden in elk land waar wij over de nodige faciliteiten beschikken of waar wij met dienstverleners werken. Shire doet het nodige om persoonsgegevens te verwerken conform de bepalingen in deze Verklaring en de vereisten onder de toepasselijke wetgeving.

personaldataretention Bewaartermijn

Shire zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden beschreven in deze Verklaring, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegelaten is.

personaldataaccess Hoe u toegang tot en controle over uw persoonsgegevens kunt verkrijgen

U heeft keuzes omtrent de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt verzocht om uw persoonsgegevens te delen met Shire, kunt u weigeren; uw keuze om uw persoonsgegevens niet met Shire te delen kan echter betekenen dat u geen, of slechts ten dele, gebruik kunt maken van onze Diensten, functies of aanbiedingen.

Shire respecteert uw recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u verzameld hebben en om hierover vragen te stellen. U heeft daarenboven het recht te vragen om uw gegevens te verbeteren of verwijderen, dit laatste ook wanneer de gegevens gehouden worden door derden met wie wij zaken doen. Bovendien kunt u de bevoegde juridische autoriteit in uw jurisdictie, die toezicht uitoefent op de implementatie van de gegevensbeschermingswetten, contacteren om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

children Kinderen

Terwijl wij, in sommige gevallen, persoonsgegevens van kinderen kunnen verzamelen met toestemming van een ouder of voogd voor de verlening van onze Diensten zoals klinische activiteiten of voor de ondersteuning van patiënten, vragen wij anderszins niet bewust gegevens van kinderen en richten wij geen marketing op kinderen. Indien een ouder of voogd zich ervan bewust wordt dat zijn of haar kind ons persoonlijke informatie verschaft heeft, dient hij of zij ons te contacteren zoals hieronder beschreven in de sectie “Hoe kunt u ons contacteren.” Wij zullen redelijke stappen ondernemen om dergelijke informatie binnen een redelijke termijn uit onze databank te verwijderen.

notification Meldingsprocedures

Indien uw persoonsgegevens verloren gaan, of indien een onbevoegde derde uw persoonsgegevens steelt of er toegang tot heeft (gehad), zal Shire commercieel redelijke inspanningen leveren om u hierover in te lichten voor zover dit wettelijk vereist is, en om u op de hoogte te stellen van welke gegevens getroffen zijn, hetzij via de contactgegevens die ons werden meegedeeld of via andere redelijke middelen.

socialmedia Sociale netwerken

In het algemeen zijn sociale netwerken interactieve middelen die u in staat stellen om samen te werken en informatie te delen. Shire kan bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen zodat u gebruik kunt maken van online sociale netwerk functies. Shire kan deze middelen ook gebruiken om persoonsgegevens te posten of te delen met anderen. Wanneer u sociale netwerken gebruikt, moet u zeer waakzaam zijn over welke persoonsgegevens u kiest te delen met anderen. Shire voorziet in kennisgevingen en keuzes omtrent hoe persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bekendgemaakt worden op haar website, sociale netwerken en andere Diensten. Wanneer u bezig bent met sociale netwerkactiviteiten, kunt u het beste geen informatie over derden posten zonder hun toestemming.

webtechnologyInternet, cookies en soortgelijke technologieën

Shire gebruikt cookies (kleine tekstbestanden geplaatst op uw apparaat) en soortgelijke technologieën, rechtstreeks of via derden, om onze Diensten te verlenen en gegevens te verzamelen. Deze gegevens stellen Shire onder meer in staat om uw voorkeuren en instellingen op te slaan; om ervoor te zorgen dat u zich kunt inschrijven op websites en applicaties; om interesse-georiënteerde reclame te voeren; om fraude te bestrijden; en om de prestaties van onze Diensten te analyseren.

Bovendien gebruikt Shire web-analytische diensten (bijvoorbeeld Google Analytics) om website analytics te verzamelen. De gegenereerde informatie over websitegebruik (inclusief uw verkort IP-adres) wordt doorgegeven aan de web-analytische diensten. Deze informatie wordt gebruikt om bezoekers’ gebruik van het domein te evalueren, om statistische verslagen over website-activiteiten op te stellen, en om andere diensten te verlenen die betrekking hebben op de site en het internet gebruik.

Bovendien kunnen wij samenwerken met andere dienstverleners om advertenties te tonen omtrent goederen of diensten die u zouden kunnen interesseren wanneer u onze Diensten en andere derden-sites gebruikt. Sommige van de advertenties op onze Diensten of op andere sites kunnen persoonlijk zijn, wat betekent dat deze bedoeld zijn om relevant te zijn voor u, gebaseerd op wat wij, of het online advertentienetwerk die de advertenties voorziet, weten over u of over de browsing activiteiten van uw computer op zowel de Dienst als op andere derden-sites.

third-party-services Andere diensten van derden/h3>

Deze Verklaring heeft geen betrekking op - en Shire is niet verantwoordelijk voor - de gebruiksvoorwaarden, informatie of privacy praktijken van derden, inclusief van een andere partij die een site beheert of dienst verleent verbonden aan onze Shire Dienst. De opname van een link op de Shire Dienst betekent niet dat wij of onze filialen de gelinkte site of dienst onderschrijven.

contact Hoe u ons kunt contacteren

Shire verwelkomt alle vragen en opmerkingen die u heeft omtrent deze Verklaring of haar implementatie. Dergelijke vragen of opmerkingen kunnen aan ons worden gericht via de contactinformatie hieronder. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw problemen aan te pakken en op te lossen. E-mail communicaties zijn niet altijd beveiligd, dus gelieve geen creditcardinformatie of andere gevoelige informatie door te sturen in uw e-mails naar ons.

Shire plc
Shire Privacy Office
300 Shire Way
Lexington, MA 02421
USA
Tel: +1 (781) 482-9500 Shire Privacy Connect Line
E-mail: privacyconnect@shire.com

updates Updates betreffende onze Privacy Verklaring

Shire kan deze Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Gelieve deze Verklaring regelmatig te controleren op aanpassingen. Indien wij aanpassingen aanbrengen, zal de aangepaste Verklaring gepubliceerd worden met een datum waarop de herziening in werking treedt. Wij vragen u vriendelijk om regelmatig deze pagina te bekijken voor de laatste informatie betreffende onze privacy praktijken.

Uw verdere gebruik van onze Diensten nadat de aanpassingen aan de Verklaring gepubliceerd zijn betekent dat u die aanpassingen aanvaardt.

TOP

Cookie Notificatie

De website maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een meer interactieve en persoonlijke service. Door het bezoeken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in onze cookies notificatie. Meer informatie over de cookies en hoe wij die gebruiken en hoe deze te verwijderen of te blokkeren zijn, kunt u vinden in onze privacyverklaring. VOOR MEER INFORMATIE