ADHD

ChildrenLaughingADHDAttention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) is een psychiatrische aandoening met uitdagende en levensveranderende symptomen, met inbegrip van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Hoewel het reeds vele jaren is wordt gediagnosticeerd en behandeld in Noord-Amerika, Australië en delen van Europa, blijft ADHD in vele delen van de wereld nauwelijks begrepen.

Shire heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van behandelingen voor ADHD. Regelmatig delen we onze expertise met artsen, patiënten, zorgverleners en beleidsmakers om het bewustzijn te verhogen en het begrip betreffende deze aandoening te verbreden.

VERKEERD GEBRUIK EN MISBRUIK VAN ADHD MEDICIJNEN

ADHD medicatie mag alleen gebruikt worden zoals voorgeschreven en onder zorgvuldige en medische begeleiding.

We proberen te helpen bij de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van deze behandelingen. Zo leveren wij leermiddelen en ondersteuning ten behoeve van de medicijnen, maar ook voor een juiste diagnose van ADHD, behandelopties en het juiste gebruik van medicijnen. Wij werken ook samen met externe stakeholders zoals: Balans, The American Academy of Family Physicians, Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD), and Student Affairs Administrators in Higher Education (NASPA).

ADHD PERSPECTIEVEN

ADHD wordt gekenmerkt door een aanhoudend patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit/impulsiviteit die het functioneren of ontwikkeling verstoren. Patiënten met ADHD kunnen onoplettend zijn, hyperactief of onrustig en zich impulsief gedragen. Deze symptomen van ADHD komen voor in 2 of meer situaties, zoals op het werk, op school of in sociale situaties. Alleen een arts of een getrainde zorgverlener kan ADHD nauwkeurig diagnosticeren.

INFORMATIEBRONNEN EN ORGANISATIES

De volgende organisaties kunnen informatie en ondersteuning bieden voor patiënten, familieleden en zorgverleners. Neem bij vragen altijd contact op met een arts of verpleegkundige.

balans-logo-430x249 Balans

Steunt kinderen met ontwikkelingsproblemen bij: lezen, schrijven, rekenen, bewegen, plannen, organiseren en contact maken.
www.balansdigitaal.nl

Cookie Notificatie

De website maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een meer interactieve en persoonlijke service. Door het bezoeken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in onze cookies notificatie. Meer informatie over de cookies en hoe wij die gebruiken en hoe deze te verwijderen of te blokkeren zijn, kunt u vinden in onze privacyverklaring. VOOR MEER INFORMATIE